PvKM v.o.f. drs. Peter van Kampen-Maij

Administratie-Belasting en Financieel Adviseur  e-mail: [email protected] en [email protected]

2020 voorlopige aanslag lager ?

Vanaf 1 januari 2020 kunt u minder inkomstenbelasting betalen door een tariefverlaging. De grootste verandering zit in het tarief van de tweede en derde schijf. Dat daalt met 2,75%. In een overzicht:

  • tot € 34.712- is het belastingtarief 37,35%.

  • van €34.712- tot € 68.507,- is het belastingtarief 7,35%.
  • Bij een hoger belastbaar inkomen is het belastingtarief 49,50%.

Valkuilen aangifte 2019

Het belastbaar inkomen 2019 is bepalend voor de toeslagen omdat die inkomensafhankelijk zijn geworden. Meer betalen van enige honderden tot duizenden euro's aan Inkomstenbelasting. De hoogte van het belastbaar inkomen 2019 is nu nog te beïnvloeden door de aftrekbare posten na te lopen. Een gift van € 500 kan u € 1.200 opleveren.

Als u aangifte moet doen in Box 3 heeft u geen recht op Huurtoeslag. M.b.t. 1 januari 2019 staat uw vermogen vast (vrijstelling € 30.846 p.p.)en is daar niets meer aan te doen. .

Laat u adviseren of het zinvol is belastbaar inkomen en/of hoogte van het vermogen nog vóór 31 december aan te passen.

Nauwkeurigheid. Integriteit. Persoonlijke Benadering.

De kost gaat voor de baat uit. Laat u deskundig adviseren door een adviseur die géén provisie ontvangt.

Als u op zoek bent naar een belastingadviseur, financieel adviseur of een boekhouder , belt of mailt u ons voor een afspraak of kennismakingsgesprek.

Het is ons een waar genoegen onze kennis te mogen gebruiken om u bij te staan in elke financiële situatie m.b.t. de aangifte inkomstenbelasting. 

Onder andere in het service pakket voor particulieren:

  • - controle op fouten van de Belastingdienst - recht op zorgtoeslag?- recht op huurtoeslag?- hypotheekrente aftrek- betaalde lijfrentepremies- ziektekosten -studiekosten- kinderaftrek- vermogensrendementsheffing indien meer dan € 30.000 p.p.+ mogelijk ouderentoeslag- Heffingskortingen - Verdeling gezamenlijke posten- giftenaftrek nieuwe regeling 2014- bezoek bij u thuis indien gewenst . Bel 0204160935.

Neem contact op!

PvKM v.o.f. drs.Peter van kampen-Maij is ook te vinden op www.belastingadviseur-info.nl.

kunt mij bereiken met whatsapp en facetime