PvKM v.o.f. 

                                                  drs. Peter van Kampen-Maij

Administratie-Belasting en Financieel Adviseur  e-mail: [email protected] en [email protected]

Belastingteruggaaf 65+ ers

Omdat in 2020 de belastingkortingen zijn verhoogd voor 65+ ers komen veel 65+ers in aanmerking voor een belastingteruggaaf, ook al heeft u nooit aangifte gedaan. Wij kunnen vrijblijvend voor u uitzoeken of u voor een belasting teruggaaf in aanmerking komt. Bel 02041609345.